Оронд орхоосоо өмнө гурав унших бөгөөд тухайн өдрийн өөрийн сайн үйлийг ирээдүйн сайн сайхны төлөө зориулж байна хэмээн бодоод  амьдралын эрхэнд муу үйл хийсэн бол наминчилж ахиж муу үйл хийхгүйг хичээх хэрэгтэй юм.