Бурханы шашинд сүсэглээд юунаас эхлэх вэ гэвэл аврал одуулж итгэл гэдгийг бий болгох хэрэгтэй.Энэ итгэл буюу аврал одуулна гэдэг нь яг эхлэл нь юм .Энэхүү дөрвөн мөртийг уншиж аврал одуулна.