Аврал одуулах дөрвөн мөртийг өглөө  ариун цэврийг сахиж дуусаад  3 удаа уншиж өөрийн аав ээжийн болон өөрийн эрүүл мэнд тухайн өдрийн ажил үйлс бусад өөрт хэрэгтэй зүйлсийг  Чухаг дээд гуравтаа даатган уншина.