шинийн 14-нд Ганжуур , оройн ерөөл , зургаан ерөөл , овоо маань хурна.

Бурхан багш “Номын хүрдэн”-ээ гурвантаа эргүүлээд, олон газар нутгаар явж, олон нийтэд ном сургаалаа айлдан явсаар 80 сүүдэр дээрээ нирваан дүр үзүүлжээ. Түүний хойно шавь хуврагууд нь зөвхөн бясалгал үйлдэхийг эрхэмлэн, ном номлох,

Continue Reading