Шиний 25-ны Ханд чого 

Хандо чого нь хандо буюу амгалан хоосны агаарт цэнгэгч дагини хэмээх утгатай үг ба чого гэдэг нь зан үйл гэсэн утгатай үг юм. 5 хандо нь Гэгээрлийн зам мөрийг хөөгч нарт хань нөхөр

Continue Reading