Дүншиг, Ловон бадма жунай бурханы соёрхол

 

March 29, 2017
0

Хүүхэн хутагтын маань

 

March 29, 2017
0

Лүйжин

Жод хэмээх ном нь бурхан багшийн айлдсан судар дандарын...

March 24, 2017
0


Буддагаас хойших буддагийн сургаал номлол ба хуврагын чуулган

Буддаг нирваан дүр үзүүлснээс хойш буддизм...

September 5, 2013
1

Буддагийн он тоолол

Бурхан багшийн он  тооллын талаар эрт дээр...

August 28, 2013
0

ЭРХИНИЙ ТУХАЙ

Маань  уншиж бясалгах тоолоход эрхиний...

August 27, 2013
0


Хийдийн хурал