ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བ

འཇིགས་བྱེད་་་་འཇམ་དཔལ་རང་བཞིན

འཇིགས་བྱེད་་་་འོད་ཟེར་གྱིས་བཀུག་སྟེ

ཕྱག་ན་རྡོརྗེ་་་་་སྤྱན་འདྲེན

ཕྱག་ན་རྡོརྗེ་་་་་བསྐང་སོ

ཕྱག་ན་རྡོརྗེ་་་་་བསྟོད་པ