хийдийн дотор хана өнгө нэмлээ

Үржин шаддүвлин хийдийн дотор хана өнгө алдсан байсныг Бат-очир захиралтай Монгол

автомотив групп ХХК болон Баяржаргал , Лхагвасүрэн ,Энхбаатар ,Бадрах нар сайн буяны сэтгэлээр өнгө сэргээн будаж өглөө.
Та бүгдийн хураасан буянаар олон амьтан эдийн дээдийг эдлэж өнгө зүс үлэмж сайн билэг билгүүний рашааныг хүртэх болтугай.
Үржин шаддүвлин хийдийн захиргаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *