Шиний 25-ны Ханд чого 

Хандо чого нь хандо буюу амгалан хоосны агаарт цэнгэгч дагини хэмээх утгатай үг ба чого гэдэг нь зан үйл гэсэн утгатай үг юм. 5 хандо нь Гэгээрлийн зам мөрийг хөөгч нарт хань нөхөр болох тангараг тавигч дагини нар юм.

Энэ өдөр нь 5 зүйлийн үйлийг сахигч 5 хандо нарт балин тахил, идээ унд, сэржим тэргүүтнийг өргөн магтаал соёрхол ерөөл өргөн уншлага үйлддэг өдөр юм.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *