Шиний 22 -ны Цэвэгмэдийн чого 

Авирмэд буюу Авид бурханы хувилгаан дүр болох Цэвэгмэд бурханы үүднээс хурах энэхүү хуралын утга учир нь эх болсон хамаг амьтаныг амгалан жаргалантай байлгах ба энэ насны тотгорыг арилгаж нас нэмэхийн их ерөөл залбирал үйлдэх хурал ном болно.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *