Шиний 10 ны Ловон чого 

Шиний 10 нь Энэтхэгийн их багш Ловон Бадамжунайн их дүйчэн өдөр бөгөөд “ловон” гэдэг нь жолоодогч удирдагч багш Бадамжунайг төлөөлөөн нэрлэсэн нэр томъёо бөгөөд “чого” гэдэг нь зан үйл гэсэн утгатай үг юм. Энэ өдөр Ловон Бадамжунайн магтаал, ерөөл, соёрхол, тахил, балин зэргийг өргөн дэлгэр хурдаг хурал болно.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *