Шиний 09- ны Чойжо дүгжү ,Цагаан шүхэртийн догжур 

Чойжоо дүгжүү: Чойжоо сахиус нь 10 хангалын нэг сахиус бөгөөд монголоор номын сахиус хэмээн нэрийддэг. Дүгжү, Догжур нь Сахиус бурхады үүднээс гаргадаг дормо бөгөөд түүнийг хаяж өргөснөөр гадна дотны саад тотгор, хэрүүл тэмцэл, дайсан тотгор, өвчин зовлон, ган зуд тэргүүтэн эс зохилдох шалтгаан бүгд амирлуулж нас буян хайрлах болно хэмээн сударт зарлигласан байдаг.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *