Шиний 03 нд 1000 -тийн хурал

Энэхүү хурал нь Ногоон, цагаан дара эх болон Цагаан шүхэрт, Санжид молом, Цэнд гэсэн номуудыг 1000 тоогоор урин тоолох хурал юм.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *